Press "Enter" to skip to content

การขยายตัวของ ธุรกิจออนไลน์ ทางเลือกใหม่ของคนไม่อยากจ่ายค่าเช่าแผง

ในโลก 4 G ที่การสื่อสารแบบไร้สายเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิต ธุรกิจออนไลน์ เป็นอีกธุรกิจที่เติมโตอย่างรวดเร็วและส่งผลต่อไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของผู้คน การติดต่อสื่อสารสามารถทำได้เพียงปลายนิ้วและส่งผลต่อการตัดสินใจต่าง ๆ ด้วย การดำเนินชีวิตในรูปแบบชุมชนเมืองที่ค่อนข้างเร่งรีบ และจำเจ ทำให้ผู้คนเริ่มแสวงหาทางเลือกใหม่ ๆ เช่น การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ การสั่งจองตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถโดยสาร หรือแม้กระทั่งการติดต่อจ้างรถแท็กซี่ เราสามารถเลือกใช้บริการแอพพลิเคชั่นได้ตามความสนใจ

ธุรกิจออนไลน์ทำให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้น
ธุรกิจออนไลน์ทำให้ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้น

        จากความต้องการส่วนนี้เอง ทำให้ธุรกิจออนไลน์ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด เนื่องจากไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าเป็นจำนวน หรือมีหน้าร้านที่อยู่ในทำเล ซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อน ทำเลทองในการตั้งร้านจับจ่ายซื้อของ ราคาเช่าแผงต่อวันเป็นหลักพัน ต่อเดือนเป็นหลักหมื่นก็มี ซึ่งถือเป็นข้อจำกัดของผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ยังไม่มีทุนมากเท่าไหร่นัก

ธุรกิจออนไลน์

        การวางแผนการตลาดออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการกระจายสินค้า เราสามารถเปิดพรีออเดอร์สินค้าฟุ่มเฟือยบางประเภท เพื่อลดปัญหาของค้างสต็อก และเปิดจำหน่ายสินค้ากิฟท์ชอปในเว็บไซต์เพื่อเป็นทางเลือกแก่สาวนักช้อปที่ไม่อยากไปแย่งสินค้าหน้าช้อป ข้อดีของการจำหน่ายสินค้าทางตลาดออนไลน์ คือ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ และลดงบประชาสัมพันธ์ลง ในขณะเดียวกันก็จะสามารถกำหนดอัตรากำลังการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้ผลกำไร และรู้ทิศทางของการค้าขาย ตลาดออนไลน์มีข้อได้เปรียบตรงที่เราสามารถรู้ทิศทางความต้องการของผู้อุปโภคบริโภคและนำมาประกอบการตัดสินใจในการเริ่มลงทุนหรือปรับปรุงแผนงานของเราได้ โดยไม่ต้องเสียค่าปรึกษาแต่อย่างใด